Talismannen - Amulets - Porte-Bonheurs

Van de Lega uit Congo - Des Léga du Congo - From the Lega from Congo

Van de Lega stam uit Noord-Oost Congo. Maakte zeer waarschijnlijk deel uit van de Bwami Genootschap. Het Bwami genootschap is voor de Lega het meest essentiële in het leven. Bwami is namelijk vele dingen ineen. Het heeft de structuur en sommige functies van een vrijwillige organisa eslachts- (lineage) en 'stam'relaties. De toegang tot het genootschap en de bevordering daarbinnen hangt van een aantal factoren af: karakter, ondersteuning van de familie, rijkdom en initiatie. De initiaties gaan uit van morele perfectie, de principes hiervan worden uitgebreid uitgelegd in spreekwoorden, dansen en objecten. Bwami is daarom ook een morele filosofie. Het is tevens een kunstgenootschap want het beschermt en stimuleert de fijne kunsten. Bwami is een religie, een religie zonder goden, het heeft een eigen kracht en beheerst de geheimen voor een aangenaam leven. In 1948 werd het Bwami-genootschap door de Belgische regering verboden. 

Lega Congo Haarkam in ivoor - Peigne des Lega en ivoire

Afmetingen 1050mm X 22 mm

Lega Congo Haarkam in ivoor - Peigne des Lega en ivoire

Afmetingen 105 mm X 47 mm

Talisman van de Lega in Congo gemaakt koper / Amulette des Lega du Congo en cuivre

Afmetingen 70 mm X 37 mm